Hotline

Hotline: 0944.69.6879

Email

Email: della.bkpro@gmail.com

3394983353602260.png 9775571986590170.png

Sản Phẩm

  • Thông tin sản phẩm
  • Đánh giá

Máy chm công Khuôn mt & Vân tay GIGATA FA-113
- Chm công bng khuôn mt – và vân tay

- Qun lý đến 2.000 du vân tay & 1200 khuôn mt
- Sdng Chip xlý Intel ca M
- Sdng Sensor thế h mi chng try .
- Dung lượng nh100.000 IN/OUT (khi không kết ni máy tính)
- Tích hp âm thanh. Chuông báo givào, ra, tăng ca….

- Kết ni vi máy tính qua cng RS – 232/485, TCP/IP, USB
- Chuông báo givào, ra, tăng ca
- Hin thtên người chm công lên máy.

- Dliu trong máy không bmt khi xãy ra cúp đin .
- Tc đxlý nhanh <1s/1ln chm công.

Sản phẩm cùng loại

Máy chấm công MITA09

Máy chấm công MITA09

7,550,000 VND